Arbete

Jag har arbetat från 1975- 2016 med tre olika arbeten..