Skoltid Teknisk högskola

Jag läste vid Linköpings Teknisk Högskola mellan 1970 – Juni 1975 med ett avbrott 1971-72 för militärtjänst. Min civilingenjör utbildning var inom maskin produktion med tillval av bl.a informationsbehandling och juridik.