Skoltid folkskola

scan0001scan0002scan0015

 

Överst klass 2 med Grevesmyhl som Lärare

I mitten ar det 5:e klass med Gunnar Norberg som lärare. I båda fallen är i Båstorp skola Skärkind.

Nedre bilden är från 6:e klass med kantor Emilsson som lärare i Kyrkskolan Skärkind.

Övre raden från vänster: Hans, Per*, Sören, Göran J*, Lennart, Göran M, Bernt, Helene, Kerstin*, Gerd, Gunbritt, Christina.

Nedre raden från vänster Britt-Marie J, Annica, Eva-Britt, Britt-Marie P, Mona-Lisa, Gunilla Inger. Maj var sannolikt sjuk denna dag.

* dog i 45-55 års åldern.

Detta är vi i folkskoleklassen som hölls samman under klass 1-6. Efter 6:e klass gick Bernt, Göran, Sören, Kerstin, Christina och jag till Realskola i Söderköping och de andra fortsatte 7:e och 8:e klass i Kimstad.

Året efter 6:an gick många från klassen och konfirmera sig i Skärkind för kyrkoherde Gustavsson.

20161208_154922_hdr1